Naši dodavatelé mají zaveden certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001:2008.
Součástí dodávek je doklad o kvalitě a původu zboží.
Na vyžádání zašleme
Bezpečnostní list výrobku.