AMACAST EU - výrobce ERVIN GERMANY GmbH. Je nerezový tryskací granulát vyrobený z kvalitní chromniklové oceli. Je určen především k tryskání výrobků z barevných kovů a ušlechtilých ocelí. V porovnání s klasickými tryskacími prostředky, se při použití AMACASTU EU, docílí nesrovnatelně lepšího vzhledu tryskaného povrchu. Je zachována barva původního materiálu a zaručena vysoká korozivní odolnost otryskaného povrchu. Při jeho použití, je dosahováno vysoké životnosti a kratší doby, potřebné pro tryskání a nižšího opotřebení tryskacího zařízení. 

Chemické složení

Označení Tvrdost
C ~ 0,17 %

AMACAST EU

300 - 450 HV

Cr ~ 18 %
Ni 8 +- 1,00 %
Si ~ 1,8 %
Mn ~ 1,2 %

Metalografická struktura: Austenitická

Granulometrické složení granulátu AMACAST EU

Rozměr oka
/Mikrony/
20 30 40 50 60 100
1400         0 max.5%
1250       0 max.5%  
1000   0 max.5%   min.90%
800      max.5%      
700         min.90%  
600    0   min.90%    
500   max.5%        
400 0   min.90%      
300 max.5%          
200             
140   min.90%        
90 min.90%          
Uvedené hodnoty v tabulce představují kumulovaný podíl granulátu, zadrženého nad kontrolním sítem, vyjádřený v %